lørdag 26. august 2017

Lady in Red

Sekskantteppet vokser sakte men sikkert. Nå har alle stjernespissene kommet på plass. Hver av disse enhetene består av 244 deler. Så nå kan 1464 sekskanter legges til de 2161 bitene teppet hadde fra før. I alt er det nå 3625 sekskanter. 
Neste skritt er påbegynt. Det skal bli enhetene som skal være mellom stjernespissene.